Love, Belief, Creation

Love, Belief, Creation !

Giải Pháp Phần Mềm Magic Việt

MỘT ỨNG DỤNG PHẦN MỀM QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP TÍCH HỢP ĐƠN NHẤT DÀNH CHO TẤT CẢ CÁC DOANH NGHIỆP

 

Về Chúng Tôi / About us

 

Magic Việt solution chuyên sâu trong lĩnh vực phần mềm quản lý doanh nghiệp ERP,phần mềm quản lý nhân sự,tiền lương,chấm công,quản lý bán hàng,quản lý kho,quản lý tài chính kế toán,quản lý tài liệu văn bản ,quản lý siêu thị, quản lý trường học, Quản lý bệnh viện.

Chúng tôi phấn đấu mang lại những sản phẩm phần mềm tốt nhất cho khách hàng . 
 

Dự Án / Last projects

gallery/pict2
gallery/pict1

Dự án nghiên cứu cho các nhà khoa học

Magic Solution luôn ý thức về vị trí, tầm vóc và sứ mệnh của mình trong nghiên cứu khoa học gắn với những vấn đề xã hội, bảo vệ các di sản, trí tuệ nhân tạo là những đặc trưng của thế giới kỹ thuật số, giúp tiết kiệm lao động và có vai trò quan trọng trong quá trình tự động hóa và số hóa nền kinh tế của nhân loại.

 

Magic ERP

Magic ERP là một phần mềm erp tích hợp các chức năng cốt lõi trong toàn công ty của bạn – bao gồm tài chính, bán hàng, quản lý quan hệ khách hàng, hàng tồn kho, và vận hành. Không như các giải pháp dành cho doanh nghiệp nhỏ khác trên thị trường ngày nay, Magic ERP là một ứng dụng đơn nhất, giảm thiểu nhu cầu lắp đặt riêng lẻ và việc tích hợp phức tạp nhiều mô-đun.

Magic ERP là một phần mềm erp tích hợp các chức năng cốt lõi trong toàn công ty của bạn – bao gồm tài chính, bán hàng, quản lý quan hệ khách hàng, hàng tồn kho, và vận hành. Không như các giải pháp dành cho doanh nghiệp nhỏ khác trên thị trường ngày nay, Magic ERP là một ứng dụng đơn nhất, giảm thiểu nhu cầu lắp đặt riêng lẻ và việc tích hợp phức tạp nhiều mô-đun.
Magic ERP:
   +Magic HRM- Phần mềm quản lý nhân sự :
Được đánh giá là giải pháp tốt nhất về vấn đề nhân sự tiền lương hệ thống Magic HRM có các modul:
Quản lý nhân sự,quá trình làm việc, chuyển bộ phận ,vị trí,quá trình tăng lương ,Khai báo khen thưởng kỷ luật ,với hệ thống báo cáo động linh hoạt ,
người sủ dụng có thể tạo bất kỳ báo cáo nào mình muốn
   +Magic Salary-Tiền lương: Chấm công tự động từ máy chấm công,tính lương
   +Magic Accounting -Finance  phần mềm kế toán tài chính – Tự động hóa, tích hợp, và quản lý tất cả các quy trình tài chính và kế toán của bạn
   +Magic Stock management Quản lý nhà kho và sản xuất – Quản lý hàng tồn kho trong nhiều nhà kho, theo dõi di chuyển hàng tồn kho, và quản lý các lệnh sản xuất dựa trên các kế hoạch yêu cầu vật tư
   +Magic CRM phần mềm quản lý quan hệ khách hàng – Phát triển khách hàng theo hướng sinh lợi và nâng cao mực độ hài lòng của khách hàng bằng việc quản lý hiệu quả cơ hội và việc bán hàng, và hỗ trợ hậu mãi
Mua hàng – Tự động hóa toàn bộ quá trình mua hàng từ khâu đặt hàng đến khâu thanh toán hóa đơn cho nhà cung cấp. Đọc bản tóm tắt về quản lý mua hàng
Báo cáo – Hành động dựa trên thông tin tức thời và đầy đủ với các báo cáo toàn diện trên thời gian thực
  +Magic vendors-Phần mềm quản lý bán hàng, quản lý siêu thị
  +Document management Magic Box -Quản lý tài liệu văn bản : quản lý nội dung ,quá trình sửa chữa văn bản một cách có hệ thống ,khả năng tìm kiếm nhanh chóng văn bản rất cần thiết cho các công ty thiết kế ,xây dựng.

 

ERP software solution in Magic Viet
Magic Solution Vietnam is the company specialized information technology solutions in the field of business management software ERP, Human management software , payroll, timekeeping, sales management, inventory management, financial accounting management , document management, supermarket management, school management, hospital management.
We strive to bring the best software products to customers.
Based on 10 years of experience developing enterprise management software, consulting with the participation of domestic and foreign experts have developed a comprehensive ERP Magic to meet the always changing needs and individual characteristics of each sector for all businesses like your business.
Our products include  
Magic ERP is an ERP software integrates all the core functionality of your company - including finance, sales, customer relationship management, inventory, and operations. Unlike other solutions for small businesses on the market today, Magic ERP is a single application, eliminating the need to separately install and integrate more complex modules.
ERP Magic:
   + Magic HRM-Human Resource Management Software:
Is considered the best solution ERP in HRM.Magic HRM modules:
Human management, working process, moving parts, position, salary increase process, reward or discipline declaration with a system of flexible reports,
people can use any report
   + Magic Salary : Timekeeping automated timekeeper, payroll
   + Magic Accounting-Finance Financial accounting software - Automate, integrate, and manage all financial processes and your accounting
   + Magic Stock management warehouse management and production - Manage inventory in multiple warehouses, track moving inventory, and manage work orders based on material requirements planning
   + Magic CRM software customer relationship management - To develop profitable customer oriented and improve the level of customer satisfaction by effectively managing opportunities and sales, and sales support
Automate the entire purchase process from stage to stage orders for bill payment provider. Read a summary of purchasing management
Report - Action based on instant information and complete with comprehensive reports on real-time
  + Magic Software vendors-sales management, supermarket management
  + Document Management Magic Box-text document management: content management, text repair process a systematic way, the ability to quickly search text.It is essential for designer,architect, constructor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gallery/erp_system_erp_solution6
www.000webhost.com